FAUNACONTROL RAADT IEDEREEN AF WESPENNESTEN ZELF TE BESTRIJDEN!

WILT U HET TOCH ZELF PROBEREN, DOE HET DAN ZO VEILIG MOGELIJK EN LEES DEZE AANDACHTPUNTEN GRONDIG!

 

WANNEER DE WESPEN U AANVALLEN EN U MEERDERE KEREN STEKEN, KAN DIT LEIDEN TOT EEN ANAFYLACTISCHESHOK MET MOGELIJK DE DOOD TOT GEVOLG!


  • Ga nooit in de aanvliegroute van het nest staan. Dit roept bij de wespen een irritatie op. Ze worden dan agressief en kunnen gaan steken!
  • Stop de opening van het nest (daar waardoor de wespen in en uit vliegen) nooit dicht! De wespen zullen net zolang zoeken en knagen, tot ze een andere uitgang hebben gevonden. Op die manier kunnen er dus grote aantallen naar binnen komen. Met alle gevolgen van dien!
  • Gebruik enkel een middel bestemd voor het bestrijden van wespen! Lees  goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking en volg deze ook zeer strikt op!
  • Begin met de bestrijding als de schemer valt/ tegen dat het bijna donker is! Praktisch alle wespen trekken zich namelijk voor de schemer terug in hun nest. Dit vergroot de kans dat u het gehele nest doodt. U verkleint eveneens de kans om gestoken te worden door wespen die terugkeren naar het nest!
  • Gebruik bij het bestrijden NOOIT een (zak)lamp! Dit activeert de wespen die rusten in het nest. Ze zullen massaal op het licht afkomen!
  • Draag beschermende kleding: Lange mouwen, lange broek, draag handschoenen en dek uw nek af. Wespen die terugkeren naar het nest en u hier bezig zien, zullen u van achter in de nek en op het hoofd aanvallen PAS HIER VOOR OP!
  • Indien u zelf een nest wil bestrijden, zorg er dan ten alle tijde voor dat u makkelijk en snel kunt vluchten voor het geval het misgaat! Indien u de opening van het nest niet zonder ladder of klimmiddelen kan bereiken, blijf er dan af en bel een gediplomeerde bestrijder!
  • Als er zich tijdens de schemer wespen bevinden buiten het nest (bijv. onder een dakgoot) laat de bestrijding dan ook over aan een specialist!
  • bent u allergisch voor wespengif of hebt u het vermoeden allergisch te zijn DOE HET DAN NIET ZELF. De gevolgen zijn niet te overzien!

 

Faunacontrol draag op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze tips!

Faunacontrol adviseert u beroep te doen op een gediplomeerde bestrijder. Wespenbestrijding is een serieuze zaak en geen spannend avontuur!!

 

Voor een veilige wespenbestrijding met 100% schriftelijke garantie klik hier.......

 

 

Categorie: Bestrijding van wespen